İleri Ergonomi

Haftalar

Hafta İçerik
1.HaftaErgonominin tanımını ve tarihçesi, ergonominin amacı, ergonomi kapsamında insan fizyolojisi, insan psikolojisi, çalışma ortamı ve insan-makine ilişkisi, insan-makine kombinasyonlarının temel fonksiyonları.
2.HaftaErgonomide yüklenme ve zorlanma kavramı, zorlanmanın en aza indirilmesi amacıyla işlerin planlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar, ergonominin çalışanların verimliliği üzerindeki etkileri, diğer bilimlerle olan ilişkisi, İnsan hareketlerinin sınırları ve ergonomik açıdan değerlendirilmesi.
3.HaftaMaksimum güvenli kavrama noktaları, yük taşıma ve duruş şekli, kaslar ve kassal iş, kasılma için gerekli enerjinin temini ve kasılma süreci.
4.Haftaİnsanların enerji gereksinimleri ve dinlenme sürelerinin belirlenmesi, bazal metabolizma , iş yükü ve enerji gereksinimi, iş ve işlemlerin fiziksel çaba olarak sınıflandırılması, antropometri kavramı (Boyut sorunları ve çalışma yerlerindeki boyutlar, antropometrik ölçüler ve ölçüm yöntemleri, vücut yapısal ve fonksiyonel ölçüleri, çalışma yüzeyleri)
5.HaftaYorgunluk, yorgunluğun bileşenleri, uygun çalışma koşulları, çalışma alanının düzeni, aydınlatmanın önemi ve aydınlatma kuralları,
6.HaftaGürültü, gürültüyü ölçme ve değerlendirme, gürültünün duyma yeteneğine etkisi, gürültünün kulakla ilgili olmayan diğer etkileri, gürültüyü önlemenin teknik temelleri.
7.HaftaSınav öncesi genel tekrar ve değerlendirme
8.Haftaİklimlendirme, iklimlendirmenin ergonomideki önemi.
9.Haftaİşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları, duruş bozukluklarından kaynaklanabilecek bazı şikayetler, birikimsel zedelenme hastalıkları ve bu hastalıkların tanımlanması.
10.HaftaBilişsel ergonomi, sinir sistemi, bilgilerin sayısallaştırılması, bilgi işleme seviyeleri, bilgi transferi, insan hatası, insan hatasının nedenleri, insan hatasını önleme teknikleri.
11.HaftaYönetimsel ve organizasyonel ergonomi
12.HaftaÇalışma ve iş sistemlerinin tasarımı, iş sistemlerinin tasarımında ergonomik yaklaşım.
13.Haftaİş yerlerinde uygulanabilecek bazı koruyucu egzersizler
14.HaftaSınav öncesi genel tekrar ve değerlendirme.

Kaynaklar

  • Su Bayram Ali. Ergonomi, Atılım Üniversitesi, Ankara, 2001. ISBN: 9789756707050
  • Babalık Fatih C. Mühendisler İçin Ergonomi İşbilim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.ISBN:  9789755918167