İş Güvenliği Hukuku

Haftalar

Hafta İçerik
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta

Kaynaklar

      -     Demircioğlu Murat, Centel Tankut. İş Hukuku, Beta, İstanbul, 2013. ISBN: 6053776661

      -     Aydın Ufuk. İş Hukuku, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,  2004. ISBN: 9750602447

-           Demircioğlu Murat. Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 2008.