İş Sağlığı

Haftalar

Hafta İçerik
1.HaftaDersin tanıtımı. İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kuralları. Ödevlerin belirlenmesi ve dağıtımı
2.HaftaTürkiye ve dünyadaki İSG çalışmaları ve tarihçesi, Mevzuattaki yasa ve yönetmelikler (Giriş)
3.Haftaİş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramları, İSG kültürü ve topluma kazandırma
4.HaftaİSG Hizmetleri, 6331-4857 ve 5510 sayılı yasalara genel bakış. Günümüze kadarki iş kanunları ve bağlı yönetmelikler.
5.Haftaİş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin çalışma usul ve esasları ile İSG çalışmalrındaki rolleri
6.HaftaUlusal ve Uluslararası kuruluşlar
7.HaftaUlusal ve Uluslararası kuruluşlar. Sınav öncesi genel tekrar. Ödevlerin ilk kontrolü (değerlendirmesiz)
8.HaftaAra Sınav
9.Haftaİş kazaları, Ramak kala olaylar ve önleme yolları. İş kazası istetistikleri. Türkiye ve dünyadaki durum
10.Haftaİş sağlığnın temelleri. Meslek hastalıkları ve korunma yolları.
11.HaftaMeslek Hasatalığı cetvelleri. Meslek hastalıklarının istatistikleri ile ülkemiz ve dünyadaki durum.
12.HaftaÜlkemizde İSG yönünden yapılması gerekenler. Ödevlerin online olarak teslimi
13.Haftaİş sağlı ve güvenliğinin ülkmeiz ve dünyadaki geleceğinin tartışılması. Ödevlerin online olarak teslimi
14.HaftaSınav öncesi genel tekrar ve ödevlerin değerlendirilmesi ve öğrencilere bildirimi.

Kaynaklar

Uzaktan Öğretim Sistemi kütüphanesinde tüm kaynaklar, ilgili kanun (6331, 4857, 5510 sayılı kanunlar) ve yönetmelikler (İSG Hizmetleri Yönetmeliği, İş güvenliği Uzmanlarının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik, ……)