Türk Dili

Haftalar

Hafta İçerik
1.HaftaTürk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması.
2.HaftaDilin tanımı, kapsamı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dil düşünce ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği.
3.HaftaYeryüzündeki diller, dil aileleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği. Türk dilinin bugüne kadar ki tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler. Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk kültürü ile ilgili bir eserin okunarak incelenmesi.
4.HaftaKonuşma, yazı dili ve edebi dilin tanıtılması. Lehçe, şive ve ağız kavramlarının karşılaştırılması.
5.HaftaYazı kuralları. Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
6.HaftaYazı kuralları. Noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin bir dil için önemi. Bu işaretlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7.HaftaAnlamları yönünden sözcükler. Sözcüklerde anlam özellikleri. Sözcüklerde anlam ilişkileri, anlam değişmeleri. Somutlaştırma. Türkçenin söz varlığı. Atasözleri ve deyimler.
8.HaftaCümlenin anlamı ve yorumu. Haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri. Cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar
9.HaftaSınav haftası
10.HaftaParagraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler. Okumanın insan hayatındaki önemi. Düşünceyi geliştirme yolları
11.HaftaResmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor, iş mektubu, bildiri. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
12.HaftaDüzgün bir cümle kurmada cümle öğelerinin doğru şekilde kullanılması. Cümle çözümlemeleri
13.HaftaAnlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.
14.HaftaCümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.

Kaynaklar

 • Karataş, Turan, Türk Dili, Öncü Kitap,  Ankara, 2009
 • Yakıcı, Ali, Üniversiteler İçinTürk DiliKompozisyon Bilgileri, Ankara, 2004
 • Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig 1 Metin, Ankara, 1991
 • Yakıcı, Ali, Üniversiteler İçinTürk DiliKompozisyon Bilgileri, Ankara, 2004
 • Ateş, Kemal, Öğretemediğimiz Türkçe, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999
 • Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ekim 2001
 • Karataş, Turan, Türk Dili, Öncü Kitap,  Ankara, 2009
 • Yakıcı, Ali, Üniversiteler İçinTürk DiliKompozisyon Bilgileri, Ankara, 2004
 • Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri Sözlüğü, İnkilap Kitabevi,Ocak 1988
 • Karataş, Turan, Türk Dili, Öncü Kitap,  Ankara, 2009
 • Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999
 • Yakıcı, Ali, Üniversiteler İçinTürk DiliKompozisyon Bilgileri, Ankara, 2004
 • Resmi Yazışma Kurallar, Türk Standartları Enstitüsü, Ts1391, Ankara, 1995