Uzaktan Öğretim ?

Üniversitemiz ilke olarak, uzaktan eğitim teknolojileri ile yüksek öğretim arzını artırarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, nitelikli bireyler yetiştirmeyi benimsemiştir.

Bu sistemde amaç, eğitim ve öğretimde zaman ve mekan kısıtlarını aşan bir yaklaşımla, eğitimde reform sayılacak internet ve intranet üzerinden Uzaktan Eğitim Sistemi uygulamalarını gerçekleştirmek ve bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Öğretim sayesinde;

Uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile nitelikli bir eğitimin yapılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi,

Örgün eğitim dışında kalmış gençlere ve çalışanlara yüksek öğretim olanağının sunulması ve ilgi duydukları alanlarda diploma almalarının sağlanması ve Değişik düzeylerdeki bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının E-öğrenme yoluyla karşılanması hedeflenmektedir.

affairs with married men cheat on my husband read here
how to cheat husband my boyfriend cheated on me quotes link