30 May 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili Sınavları Sınav Gözetmeni Yönergesi

Değerli sınav gözetmenlerimiz,

06.06.2022 ile 08.06.2022 tarihlerinde Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi- (Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution) (AİTT202, AİTT102, HIS102) ile Türk Dili-II (TÜR102, TÜR103, TURK102) dersi bütünleme sınavları üniversitemizin öğrenme yönetim sistemi üzerinden ilgili fakülte/YO/MYO’larca belirlenen bütünleme takvimindeki ilgili gün, saat ve üniversitemiz laboratuvarlarında gözetim altında gerçekleşecektir.

Sınav süresince gözetmenlik görevini yürüten öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken hususlar:

  • Gözetmenler, görevlendirildiği derslikte sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.
  • Sınavdan önce öğrencilerin kimlik belgeleri kontrol edilmelidir. Kimlik belgesi olmayan veya kimlik belgelerinde eksiklik olan öğrenciler sınava giriş yapamayacaklardır.
  • Sınavdan önce ilgili dersin sınav imza listesi yoluyla öğrencilerin imzalarının alınması gerekmektedir.
  • İlgili gün ve saat süresince sınav takviminde belirtilen laboratuvarda sınava girmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav esnasında teknik problem yaşanması durumunda sorunun çözülmesi için, ilgili fakülte/YO/MYO uzaktan eğitim koordinatörüne, dersin öğretim elemanına (erkoc@hku.edu.tr) ve Bilgi İşlem Müdürlüğünden Hüseyin Yılmaz, Yasin Göktaş’a ulaşılabilir. (huseyin.yilmaz@hku.edu.tr, yasin.goktas@hku.edu.tr)
  • Üniversitemizin uzaktan öğrenme yönetim sisteminden kaynaklanan sebeplerle sınav esnasında teknik sorun yaşayan veya söz konusu teknik sorunlar nedeniyle sınavını tamamlayamayan öğrenciler için ayrıca bir tutanak oluşturularak, durum ilgili dersin öğretim elemanına (erkoc@hku.edu.tr) ve ilgili fakülte/YO/MYO uzaktan eğitim koordinatörüne bildirilmelidir.
  • Sınavda, teknik sorun yaşadıkları tespit edilen öğrencilerin sınavına ilgili gözetmenin kontrolünde ve bu durumun tutanak ile raporlanması şartıyla alternatif cihazlar aracılığı ile devam etmeleri sağlanabilir. Teknik sorun yaşamayan öğrencilerin sınav yerindeki bilgisayarlar dışında herhangi bir cihazdan sınava girişine kesinlikle izin verilmemelidir.
  • Sınavını tamamlayan öğrencilerin sınav gözetmeninin kontrolünde imza atmaları gerekmektedir. Aksi takdirde imzası olmayanların sınavı geçersiz sayılacak olup, öğrencilerin geriye dönük imza atmalarına da kesinlikle izin verilmemelidir.
  • Sınav esnasında gözetmenlerin, öğrencilerin birbiri ile konuşma, cep telefonu vb cihaz kullanımı vb. yollarla kopya çekme teşebbüslerini engellemeleri ve öğrencilerin kopya çekmelerini önlemek için bilgisayar ekranlarını da kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
  • Üniversitemizin uzaktan öğrenme yönetim sisteminden kaynaklanan sebeplerle sınav esnasında teknik sorun yaşayan veya söz konusu teknik sorunlar nedeniyle sınavını tamamlayamayan öğrenciler ekinde destekleyici bilgileri sundukları konu hakkındaki gerekçelerini, ilgili sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim etmelidirler.

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü