Uzaktan Eğitim Nedir?

Öğretim faaliyetlerinin; çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarından yararlanılarak,
Öğretmen ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, Eş zamanlı (senkron) ve/veya eş zamansız (asenkron) olarak çevrimiçi öğrenme ortamlarında yürütülen öğretim türüdür.

Eş zamanlı Uzaktan Eğitim Nedir?

Eşzamanlı uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin video konferans/sohbet araçları yardımıyla aynı anda canlı ders yapabilmelerini ifade eder.

Eş zamansız Uzaktan Eğitim Nedir?

Eş zamansız uzaktan eğitimde, ders materyalleri öğretmen tarafından önceden hazırlanır ve öğrencilerle paylaşılır. Öğrenciler ders materyallerine istedikleri zaman ulaşabilirler.

Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Süreci Nasıl Yürütülmektedir?

HKÜ’de bir dönem boyunca aldığınız derslerin bir kısmı, Uzaktan Eğitim yoluyla, Eş zamanlı ve/veya Eş zamansız olarak yürütülür.
Eşzamanlı uzaktan öğretim, öğretim elemanı ve öğrencilerin video konferans araçları yardımıyla aynı anda canlı ders yapabilmelerini ifade eder.
Eş zamansız uzaktan öğretimde ise, ders materyalleri öğretim elemanı tarafından önceden hazırlanır ve öğrencilerle paylaşılır. Öğrenciler ders materyallerine istedikleri zaman ulaşabilirler.

Uzaktan Eğitim Derslerine Nasıl Katılabilirim?

HKÜ Uzaktan eğitim derslerine;
HKÜ Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden oys.hku.edu.tr adresinden giriş yapılarak ulaşılabilir.
Öğrenciler OYS üzerinden;
Dersin programına, izlencesine, materyallerine, içeriklerine, duyurularına ulaşabilir.
Dersin çevrimiçi sınavlarına katılabilir, verilen ödevlere ulaşabilir.
Ders programında belirtilen gün ve saatte Zoom video konferans aracından gerçekleşecek canlı derslere katılabilir.

Uzaktan eğitim derslerinde bilgi güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen eş zamanlı ve eş zamansız derslerin verileri kurumumuzca tutulur ve başka kişi, kurum, kuruluşlar ile paylaşılmaz. Ayrıca uzaktan eğitim sistemi tarafından üretilen tüm veri ve kayıtların kullanımında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gözetilmektedir.

Öğretim Yönetim Sistemi'ni (ÖYS) sorunsuz olarak kullanmak için bilgisayarımın ne gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir?

İşlemci: İntel P4 ya da eşdeğer işlemci
Hafıza: 1GB
Ses kartı
Hoparlör ya da kulaklık
İnternet Bağlantısı: 1 Mbit/s
İnternet Tarayıcı: Adobe Flash Player Destekli güncel İnternet tarayıcılarından biri (MS İnternet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome 10+)