03 Mar 2023

2022-2023 Bahar Dönemi OYS Girişleri Hakkında

Sevgili öğrencilerimiz,

Ders programı ve tüm ders bilgilerinizin yer aldığı Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (obs.hku.edu.tr) ve Uzaktan eğitim derslerinizin materyallerine ulaşmak ve bu derslerinize canlı katılmak için kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemine (OYS) giriş için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)- https://obs.hku.edu.tr/ – Kullanıcı adı ve şifresi almak veya şifre sıfırlamak için öğrenci işleri müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS)- https://oys.hku.edu.tr/ -Kullanıcı adı ve şifresi OBS şifresi ile aynıdır. Şifrenin unutulması durumunda, şifre sıfırlamak için öğrenci işleri müdürlüğüne başvurulmalıdır.
NOT: 6 Mart 2023 tarihinde uzaktan eğitim derslerinize -hazırlık sınıfı hariç- katılmak için OYS’ye giriş yapmanıza gerek yoktur. Bu derslere katılmak için gerekli canlı ders linklerine danışmanınız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 13.03.2023 tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerinize OBS kullanıcı adı ve şifresiyle oys.hku.edu.tr adresinden katılabilirsiniz.OYS kullanım Kılavuzu ve detaylı bilgi için https://uzom.hku.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.