19 Ara 2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile İngilizce-I Dönem Sonu Sınavları Uygulama Yönergesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı

Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, İngilizce I* Dersleri Final (Dönem Sonu) Sınavı Uygulama Yönergesi

Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, İngilizce I* Dersleri dönem sonu (final)  sınavları sınav takviminde belirtilen gün ve saatte gözetimli olarak (en az bir gözetmen eşliğinde) sınıflarda yüz yüze yapılacaktır. Sınavlar için belirlenen tarih ve saat aşağıdaki gibidir:

*Önemli not: Bu uygulama ve yönergedeki İngilizce I dersine ait bilgiler, sadece WEXT uygulamasına tabi olan bölümler için geçerlidir. Dersin öğretim elemanı Öğr. Gör. Simge Yılmaz ve Öğr. Gör. Nuran Büşra Bozkurt olan İngilizce I derslerini kapsamamaktadır.

Sınavın uygulama sürecine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Sınavlar sınıf ortamında yazılı sınav formatında optik form üzerinde işaretleme suretiyle yapılacaktır.
 • Sınav için OYS ve bilgisayar laboratuvarları kullanılmayacaktır.
 • Sınav, belirtilen gün ve saatte ilgili fakültelerin sınav koordinatörlerinin belirlediği sınıflarda yapılacaktır.
 • Sınav takvimi, ilgili fakülte ve bölümler tarafından öğrencilere duyurulacaktır.
 • Sınavlar ve imza listeleri dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanacak ve ilgili fakülte sekreterine sınavdan önce kurum maili üzerinden gönderilecektir.
 • Sınavlarda kullanılacak optik formlar, Öğr. Gör. Murat ERKOÇ tarafından ilgili fakülte sekreterliğine sınav öncesi teslim edilecektir.
 • Fakültelerin sınav koordinatörleri, belirtilen sınavlar için sorumlu gözetmen belirleyecektir.
 • Sorumlu gözetmenlerin sınav imza kağıdı ve ilgili bölümde sınava girecek öğrenci sayısı adedince sınav kağıdını çıktı almaları gerekmektedir. Bu şekilde sorumlu gözetmenlerin optik form, sınav imza kağıdı ve sınav kağıtlardan oluşacak sınav dosyasını sınav öncesi hazır hale getirmelidir.
 • Sınav dosyaları, sorumlu gözetmenler tarafından sınavdan hemen sonra aşağıda belirtilen ilgili dersin sorumlusuna dosya halinde teslim edilecektir.
 • İlgili dersin sorumlusu ilgili fakültedeki optik form okuyucuları aracılığıyla sınav değerlendirmesini yapacak ve sonuçları belirtilen tarih içerisinde OBS’ye işleyeceklerdir.
 • Sınav gözetmeni tarafından kimlik kontrolü yapılacak, cep telefonları öğrencilerden uzakta bir yere konulduğundan emin olunacak ve diğer iletişim cihazlarının (akıllı saat, kablolu ve kablosuz kulaklık vb.) kapalı ve kullanılmadığından emin olunacaktır.
 • Sınav gözetmeni, cevapların soru kitapçığına ve optik forma işaretlenmiş olup olmadığını kontrol etmelidir. Optik forma işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav gözetmeni, görevlendirildiği derslikte sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.
 • Sınav gözetmeni, sınavdan önce öğrencilerin kimlik belgeleri kontrol edilmelidir. Kimlik belgesi olmayan veya kimlik belgelerinde eksiklik olan öğrenciler sınava giriş yapamayacaklardır.
 • Sınav gözetmeni sınavdan önce ilgili dersin sınav imza listesi yoluyla öğrencilerin imzalarının alınması gerekmektedir. İmza listesinde ismi olmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.