09 Oca 2021

AKADEMİSYENLER İÇİN-ONLİNE SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Değerli öğretim elemanlarımız, online sınavlarınızı daha etkili biçimde gerçekleştirmek ve yaşanabilecek sorunları minimize etmek için aşağıda yer alan önerileri dikkate alabilirsiniz.

1- Online sınav yapacağınız dersin katılımcı listesini kontrol ederek, dersi alan öğrencilerin tümünün listede göründüğünden emin olmak (Listede eksik öğrenci bulunması durumunda, ilgili bölümün danışmanı ve öğrenci işleri aracılığı ile iletişime geçerek bu sorunu çözebilirsiniz.)
2- Online sınav öncesi öğrencilerinize deneme amaçlı bir sınav tanımlamanız durumunda, olası sorunları önceden gözlemleme şansınız olabilir. Ayrıca böylece öğrencilerinizin de online sınavlara yönelik bir deneyim kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Deneme sınavı sayesinde öğrencilerinizin gerçek sınavda daha hazırlıklı olmalarını sağlayarak olası sorunların önüne geçebilir ve öğrencilerinizin kaygı düzeylerini düşürebilirsiniz.
3. Online sınavınızda A ve B grubu gibi iki farklı soru kitapçığı hazırlamak istiyorsanız, soracağınız soru kadar konu oluşturup, her bir konuya yönelik 2 farklı soru oluşturabilirsiniz. Daha sonra online sınavı oluşturma aşamasında, soru bankasından rastgele soru oluştur seçeneği üzerinden A ve B grubu şekline iki ayrı soru kitapçığı hazırlamış olabilirsiniz. Bir diğer yöntem de, soruları karıştır seçeneğini kullanmaktır. Ama bu seçenek aynı sınavın sorularını karıştıracağından, bu yöntemle tüm öğrencilere aynı sorular, farklı sıralamada verilir.
4. Doğru yanlış tipi soru oluşturmak isterseniz, çoktan seçmeli soru seçeneğinden A ve B şıklarından birine doğru, diğerine yanlış yazarak bu tür soruyu oluşturabilirsiniz.
5. Sınavınızda hem açık uçlu soru, hem dosya yükleme gibi farklı türde soruların yer almasını istiyorsanız, Karma sınavı tercih edebilirsiniz.
6. Online sınavlarda öğrencileriniz sorularda ileri yönde ilerleyebilmek için soruya cevap verebilir ya da soruyu boş bırak seçeneğini seçerek boş bırakabilir. Sorulara geri dönme özelliği de dersin öğretim elemanının isteğine bağlıdır. Öğrencilerin sınavda dikkat etmeleri gereken hususları sınav başlangıcında bir yönerge ile belirtmeniz yararlı olabilir.
7. Sınav esnasında öğrencilerinizin sınavı nasıl görebildiğini gözlemlemek için sınavı yayınladıktan sonra katılımcı listesinden simülasyon butonuna tıklayabilirsiniz. Böylece teknik bir sorundan kaynaklı soruları göremeyen öğrencileri de tespit edip müdahale edebilirsiniz.

8. Sınavınızda ihtiyaç duymanız halinde sınavın süresini uzatabilirsiniz. Ancak sınav süresi uzamadan sınavını tamamlamış öğrenciler bu haktan yararlanamayacağı için, sınavın süresini uzatma işlemini sınav bitiminden 15-20 dakika önce veya öğrenciler sınavını tamamlamadan yapmanız tavsiye edilir.

9. OYS’de yer alan Sınav Detay Raporundan öğrencilerinizin teknik problem yaşayıp yaşamadığını (öğrencilerinizin soruları görme ve cevaplama saati, cevabı ve kapsamı) ve sorulara verdiği cevaplar ile ilgili detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

10. Sınavlarda yaşanabilecek teknik problemlerin önüne geçmek için, hazırlanan sınav sorularının bir kopyası alternatif bir araç (Google Forms, Google Classroom, Socrative, Canvas) üzerinden hazırlanabilir. Böylece bağlantı kopukluğu nedeniyle sınavda bazı soruları göremeyen öğrenciler alternatif araç üzerinden ilgili sorulara cevap vererek sınavını eksiksiz tamamlayabilir. Veya dosya yüklemeli sınavlarda da öğrencilerin alternatif bir araç üzerinden dosyayı yüklemeleri için imkan tanınabilir.
11. Sınavlarda teknik problem yaşayan öğrencilere anında ulaşmak ve öğrencileri doğru biçimde yönlendirmek için, sınav esnasında OYS üzerinden toplantı oluştur seçeneği aracılığı ile bir canlı ders oturumu açılabilir. Bu canlı derste öğrencilerin sohbet üzerinden dersin öğretim elemanına soru sorması ve teknik problem yaşayan öğrenciler varsa bu durumun iletilmesi sağlanabilir.
12. Sınavlarda sunuculardan veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklı genel internet problemleri veya elektrik kesintileri yaşanabilir. Sunucu veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklı sorunlar genellikle bazı saatlerde sınav yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle sınavların gün içerisinde sınavların daha az yoğun olduğu saatlerde olacak şekilde dengeli planlanması, bu konuda sınav koordinatörlüklerinin gerekli tedbirleri alması sağlanabilir.
13. Sınavlarda sunuculardan veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklı genel internet problemlerinin yaşanması durumunda, öğrencilerinizin internet bağlantısı kesileceğinden, öğrenciler sonraki soruya geçiş yapamama, dosya yükleyememe, soruları işaretleyememe, bazı soruları görememe gibi problemler yaşanabilir. Bu tür sorunların yaşanması durumunda öğrencilerinizi alternatif bir araç yoluyla sınava devam etmeleri konusunda yönlendirebilirsiniz.