27 Şub 2023

HKÜ-2022-2023 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİ VE SINAV SÜREÇLERİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDAKİ USUL VE ESASLAR

1- Çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek derslerde her bir ders saati 50 dakika olacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen İngilizce Hazırlık eğitiminde ise her bir ders saati 40 dakika olacaktır.

2- Çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek derslerde devam koşullarına (Teorik dersler için %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır) uyulması esastır.

3- Çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler eş zamanlı yürütülecektir. Ders kayıtlarının dersten sonra erişilebilir olması ve dersi alan öğrenciler tarafından tekrar izlenebilmesi sağlanacaktır.

4- Çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler, mesai saatleri içerisinde olmak üzere, haftanın günlerine dengeli bir biçimde dağıtılacaktır.

5- İngilizce II dersi, yapay zekâ destekli dil eğitim platformu üzerinden eş zamansız olarak uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. İngilizce II dersinin izlencesi, materyalleri ve dönem içi etkinlikler ilgili platformu üzerinden takip edilebilecektir.

6- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri, üniversitemiz öğrenme yönetim sistemi (HKÜ-OYS) üzerinden eş zamansız olarak uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Bu derslerin izlence ve içerikleri HKÜ-OYS üzerinden takip edilebilecektir.

7- Uzaktan öğretim yoluyla verilecek tüm çevrimiçi dersler için, HKÜ-OYS’de sanal derslik tanımlanacak ve ayrıca HKÜ-OYS’de bulunan toplantı modülü üzerinden canlı ders oluşturulabilecektir. Ayrıca, tüm çevrimiçi derslerde, HKÜ-OYS’yi desteklemek amacıyla, diğer sanal sınıf platformları ve araçları da ihtiyaca uygun olarak kullanılabilecektir (Ör: Google Classroom, Meet, Google Drive vb.). Tüm çevrimiçi derslerde; ders materyalleri ve izlenceleri HKÜ-OYS’den ve/veya kullanılan diğer sanal sınıf platformlarından dersi alan öğrencilerle paylaşılacaktır.

8- Öğrencilerimiz; uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin tüm süreçlerinin (sınavlar, canlı dersler, ders içi materyaller, tartışma yorumları ve etkinlikler gibi) ders bağlamına özel olduğu; bunlara ait görüntü ve metinlerin izin alınmaksızın sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılmasının, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı olduğu hakkında ve ayrıca KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve uygulamaları konusunda bilgilendirilecektir.

9- Uzaktan öğretim derslerine ilişkin güncel tüm duyuru ve bilgilendirmeler https://uzom.hku.edu.tr/  adresinden takip edilebilecektir.

10- 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak, akademik takvimde ve/veya akademik birimlerce ilan edilen tarihlerde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

11- Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilecektir. 

12- Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”, akademik birimlerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şeklinde veya yüz yüze yapılabilecektir. 

13- Yüz yüze eğitim kapsamı dışında kalan dersler, dönem başından itibaren yapıldığı üzere çevrimiçi olarak yapılmaya devam edilecektir.