03 Eki 2022

HKÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

29.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar gereğince 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm örgün öğretim programlarında öncelikli olarak yüz yüze eğitim-öğretime geçilmiştir.

Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak olan derslere ilişkin bilgiler ve bu derslerin uygulama yöntemlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

Üniversitemizde uzaktan eğitim platformu olarak İngilizce I-II dersleri için WEXT platformu, diğer uzaktan eğitim dersleri için HKÜ Öğrenme Yönetim Sistemi (HKÜ-OYS) kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim platformlarındaki tüm uzaktan eğitim ders bilgilerinin gizlilik ve güvenliği kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemeler kapsamında (KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) güvence altına alınmıştır.

Uzaktan eğitim derslerine ilişkin tüm veriler ders bağlamına özel olduğundan bunlara ait görüntü ve metinlerin izin alınmaksızın sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılması kanunlara aykırıdır.

Uzaktan Eğitim Platformlarına Giriş

WEXT: Öğrenciler WEXT platformuna kayıt, giriş ve ders hakkında detaylı bilgilere https://ydy.hku.edu.tr/duyurular/2022-2023-ingilizce-i-guz-ve-ingilizce-ii-bahar-dersleri-duyurusu-wext/ web adresinden ulaşabilirler.

OYS: Öğrencilerin öğrenme yönetim sistemine (OYS)giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifresi, üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminin (OBS) kullanıcı adı ve şifresi ile aynıdır. Öğrencilere öğrenme yönetim sistemine giriş için ayrıca kullanıcı adı ve şifresi verilmemektedir. Öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi (OBS) şifre alımı, şifre yenileme vb. işlemler için Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Ders Uygulama yöntemi Kullanılan Uzaktan eğitim platformu
Diğer uzaktan eğitim dersleri (Senato tarafından uygun görülen dersler) Eş zamanlı/Senkron HKÜ-Öğrenme Yönetim Sistemi (HKÜ-OYS)
İngilizce I-II Eş zamansız/Asenkron WEXT Platformu
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi* Eş zamansız/Asenkron HKÜ-Öğrenme Yönetim Sistemi (HKÜ-OYS)
Türk Dili* Eş zamansız/Asenkron HKÜ-Öğrenme Yönetim Sistemi (HKÜ-OYS)
*Eğitim Fakültesindeki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri yüz yüze öğretim yoluyla yürütülecektir.